Link til forsiden
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
                                          
                                     
Velkommen

Tandplejen udfører Haderslev Kommunes tandplejeopgaver.

De kommunale tandplejeopgaver er beskrevet i Sundhedsloven og omfatter:
  • Gratis børne- og ungdomstandpleje til alle 0-18 årige.
  • Omsorgstandpleje til ældre og handicappede, der ikke kan udnytte det almindelige tandplejetilbud til voksne og derfor visiteres til at kunne modtage omsorgstandpleje.
  • Specialtandpleje til den gruppe af psykisk handicappede og varigt psykisk syge, der visiteres til dette særlige tandplejetilbud.

På hjemmesiden vil du kunne læse mere om Tandplejens opbygning og tilbud. Men finder du ikke svar på dine spørgsmål på hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 74348010.

Hvis du er ny bruger af Tandplejen vil du blive kontaktet af den kommunale tandklinik, du er tilknyttet.                             

   
Sammenlægning af personale
Sammenlægning af personale ved Favrdal og Schaumannklinikkerne
Digital indkald
Vi er overgået til digital indkaldelse.
AKUT
Kontakt en af vore 5 klinikker
Læs om
Tandplejens Distriktsopbygning
Læs om
Valgmuligheder i Tandplejen
Læs om
Tandplejens Sundhedspolitik