Link til forsiden
Omsorgstandpleje
 
Til Forsiden > Omsorgstandpleje 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op

                             Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et særligt tandplejetilbud til borgere, som på grund af varig sygdom og svækkelse eller handicaps ikke - eller kun meget dårligt - kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Har du spørgsmål vedrørende Omsorgstandplejen kontaktes Tandplejens administration:
tlf. 74348015.